Od 2015r prowadzimy nabór do Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Lider" w Lublinie na kierunek technik masażysta.
Decyzją OW-OP-IV.4430.8.2015 Prezydenta Miasta Lublin wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr ewidencyjnym 503/P/N - nadane uprawnienia szkoły publicznej.

Zajęcia w szkole odbywają się w systemie stacjonarnym we wszystkie piątki od godz. 16:00 do 20:00 oraz soboty i niedziele w godz. 8:30 do 14:45.

Słuchacze otrzymują legitymację uczniowskie uprawniające do ustawowych zniżek, wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Nauka jest płatna.

1. Rata miesięczna wynosi 60 złotych przez okres 20 miesięcy /cztery semestry nauki/. Całkowity koszt nauki wynosi 1200,00 złotych dla osób, których frekwencja miesięczna jest wyższa od 60%.

2. Dla osób których frekwencja miesięczna jest niższa od 60% rata miesięczna wynosi 120 zł.

Technik masażysta formularz zgłoszeniowy    doc      pdf   umowa    doc      pdf