Na rok szkolny 2018/19 prowadzimy nabór do klas:

Nauka w szkole jest bezpłatna,

uczniowie mają zapewnione bezpłatne podręczniki przez cały cykl nauczania.

 

TECHNIKUM „LIDER” w LUBLINIE

4-letni cykl kształcenia

Zawód

Planowane przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

Nauczane
języki obce

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 • język angielski
 • biologia
 • historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, jęz. obcy, biologia

Technik usług fryzjerskich

 • geografia
 • język obcy nowożytny
 • historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający

j. angielski

j. niemiecki /język rosyjski

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, geografia i jęz. obcy

Technik hotelarstwa

 • geografia,
 • język obcy nowożytny
 • historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka, jęz. obcy, geografia

Technik informatyk

Nowość klasa ESportowa 

 

 • język angielski
 • matematyka
 • historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, jęz. obcy, matematyka

Technik geodeta

 • matematyka
 • język angielski
 • historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, jęz. obcy, matematyka

 

Klauzura informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana – rodzica słuchacza/ uczniów danych osobowych jest Dyrektor Technikum „Lider” w Lublinie z siedzibą ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Tel. 0817436194. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Technikum „Lider” w Lublinie możliwy jest pod numerem Tel. 817436194 lub adresem email (adres email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/i/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zdań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie
 5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustanowionym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.