słuchacze naszych szkół otrzymują dodatkowo bezpłatne certyfikaty ukończenia następujących szkoleń:

opiekun medyczny: certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy /  certyfikat ukończenia szkolenia z terapii zajęciowej

technik masażysta:certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy / certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu ćwiczeń senso-motorycznych

opiekun w domu pomocy społecznej:certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy / certyfikat ukończenia szkolenia z terapii zajęciowej

technik BHP: certyfikat ukończenia szkolenia zakładanie działalności gospodarczej / certyfikat ukończenia szkolenia obsługi kas fiskalnych

technik administracji: certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi kas fiskalnych / certyfikat ukończenia szkolenia zakładanie działalności gospodarczej

technik geodeta: certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi kas fiskalnych / certyfikat ukończenia szkolenia zakładanie działalności gospodarczej

technik turystyki wiejskiej: certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi kas fiskalnych / certyfikat ukończenia szkolenia zarządzania jakością żywności HACCP

technik usług kosmetycznych: certyfikat ukończenia szkolenia asystent lekarza medycyny estetycznej / certyfikat ukończenia szkolenia wizażu i stylizacji