W poniedziałek 14-go października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

We wtorek 15-go października o godzinie 11:00 w sali gimnastycznej przy ul.Radziwiłłowskiej 3 odbędzie się Ślubowanie klas pierwszych.

Uczniowie klas pierwszych nie mają w tym dniu lekcji.