Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na zebranie rodziców w dniu 9 wrzesnia 2019r

o godzinie 16:00 Rodziców uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej (5-cio letnie technikum i 4-ro letnie liceum ogólnokształcące) w sali gimnastynej przy ulicy Radziwiłłowskiej 3

o godzinie 17:00 Rodziców uczników klas pierwszych po gimnazjum (4-ro letnie technikum i 3-y letnie liceum) w sali gimnastycznej przy ulicy Radziwiłłowskiej 3

Przebieg zebrania:

- spotkanie ogólne z dyrekcją szkoły, pedagogiem i wychowawcami
- prelekcja pedagoga dotycząca perfekcjonizmu
- spotkania z wychowawcami

 

Dnia 10-tego września o godzinie 16:30 zapraszam przedstawicieli trójek klasowych na zebranie Rady Rodziców
Przebieg zebrania:
- Wybór szkolnej rady rodziców
- Uchwalenie programu wychowawczo profilaktycznego
- Ubezpieczenie młodzieży
- Sprawy różne