Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Wykonywanie usług kelnerskich” dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje, nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.