Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów na dodatkowe zajęcia gastronomiczne dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje, nowe możliwości”.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne; 39830000-9 Środki czyszczące; 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39222000-4 Artykuły cateringowe.