AKTUALNY PLAN LEKCJI DLA LO

W 2009r powstało Liceum Ogólnokształcące "Lider" w Lublinie decyzją Prezydenta Miasta Lublin

z dn. 16 lipca 2009r nr OW.OP.IV.4321-4/09 nr 379/P/N w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin.

Uczniowie kształcą się  w systemie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w systemie jednozmianowym.
Nauka trwa 4 lata.
Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

 - Uczniowie mają dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Uczniowie mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach:

- z kosmetyki, które po trzech latach mogą zakończyć się egzaminem czeladniczym

- w zajęciach z grafiki komputerowej, po których otrzymują certyfikat ukończenia kursu grafiki komputerowej.

Nauka w szkole jest bezpłatna,

uczniowie również dostają bezpłatne podręczniki przez cały cykl nauczania.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LIDER” w LUBLINIE

Klasa 1l

Dodatkowo zajęcia z kosmetyki i grafiki komputerowej

  • j angielski
  • j polski
  • informatyka
  • historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający

j. angielski

j. niemiecki

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, jęz. obcy, informatyka, plastyka, edb