W roku szkolnym 2018/19 prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży.

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe z kosmetyki lub grafiki komputerowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LIDER” w LUBLINIE

3-letni cykl kształcenia
klasa Planowane przedmioty ujęte              w podstawie programowej           w zakresie rozszerzonym Nauczane
języki obce

Klasa 1lom

 

  • język angielski
  • wos

j. angielski

j. niemiecki/j.rosyjski

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka,jęz. obcy, wos

Klasa 1lo

Dodatkowo zajęcia z kosmetyki i grafiki komputerowej

  • j angielski
  • biologia

j. angielski

j. niemiecki/j.rosyjski

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka,jęz. obcy, biologia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauka w szkole jest bezpłatna,

uczniowie mają zapewnione bezpłatne podręczniki przez cały cykl nauczania.

Klauzura informacyjna ochrony danych osobowych