W roku szkolnym 2019/20 prowadzimy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LIDER” w LUBLINIE

3-letni oraz 4-letni cykl kształcenia
klasa Planowane przedmioty ujęte              w podstawie programowej           w zakresie rozszerzonym Nauczane
języki obce

Klasa 1lo

 

  • język polski
  • jezyk angielski
  • geografia

j. angielski

j. niemiecki/j.rosyjski

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: polski, matematyka,język angielski, geografia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauka w szkole jest bezpłatna,

Klauzura informacyjna ochrony danych osobowych