W 2008 roku powstało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Lublinie decyzją numer OW.OP.IV.4321-1/08 Do szkoły tego typu uczęszczają wszyscy chętni legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły gimnazjalnej lub  ośmioletniej szkoły podstawowej oraz osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową.

Cykl nauczania trwa 3 lata. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów.

Po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Od dnia 01.02.2019 nauka jest płatna dla I semestru - 150 złotych miesięcznie.

Dla semestrów wyższych nauka jest bezpłatna dla osób, których frekwencja miesięczna jest wyższa niż 50%.

W przypadku nie spelnienia miesięcznej frekwencji opłata wynosi 100zł.

Semestr trwa 5 miesięcy..

Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia 

"Zakładanie działalności gospodarczej".

Zajęcia odbywają się  w soboty i niedziele od godz. 8:00 do 15:30 (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Słuchacze otrzymują legitymację uczniowskie uprawniające do ustawowych zniżek, wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

I semestr

D

II semestr

D

III semestr

D

IV semestr

D

V semestr

D

VI semestr

D

Razem        w cyklu

Przedmioty ogólnokształcące

1

Język polski

30

30

30

30

30

30

180

2

Język obcy

17

3

17

3

17

18

18

18

111

3

Historia

17

18

35

4

Wiedza o społeczeństwie

15

5

20

5

Podstawy przedsiębiorczości

20

20

6

Geografia

20

20

7

Biologia

15

5

20

8

Chemia

15

5

20

9

Fizyka

20

20

10

Matematyka

20

2

20

20

20

20

5

25

132

11

Informatyka

20

20

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

12

Biologia

25

30

30

25

15

125

13

język obcy angielski

17

37

36

90

14

Historia i społeczeństwo

17

18

35

Łączna liczba godzin

132

20

149

3

152

0

152

0

147

5

88

0

848