Do szkoły tego typu uczęszczają wszyscy chętni legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły gimnazjalnej lub  ośmioletniej szkoły podstawowej oraz osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową. 

 

Nauka trwa 3 lata.

 

Po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się  w soboty i niedziele od godz. 8:00 do 15:30 (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Słuchacze otrzymują legitymację uczniowskie uprawniające do ustawowych zniżek, wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Szkoła jest BEZPŁATNA dla osób z frekwencją powyżej 60% w danym miesiącu./bliższe informacje w umowie/

 

Umowa dla osób posiadających PESEL                  Umowa dla obcokrajowców (bez nadanego nr PESEL)

 

Klauzura informacyjna ochrony danych osobowych