Od 2015r prowadzimy nabór do Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Lider" w Lublinie.
Decyzją OW-OP-IV.4430.8.2015 Prezydenta Miasta Lublin wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr ewidencyjnym 503/P/N - nadane uprawnienia szkoły publicznej.

Prowadzimy nabór na kierunki:

 

Uwaga!!

słuchacze naszych szkół otrzymują

dodatkowo bezpłatne certyfikaty

ukończenia następujących szkoleń:

 

OPIEKUN MEDYCZNY

- certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy

- certyfikat ukończenia szkolenia z terapii zajęciowej

 

TECHNIK MASAŻYSTA

- certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy

- certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu ćwiczeń senso-motorycznych

 

Zajęcia w szkole odbywają się w systemie stacjonarnym we wszystkie piątki od godz. 16:00 do 19:20 oraz soboty i niedziele w godz. 8:00 do 15:45.

Słuchacze otrzymują legitymację uczniowskie uprawniające do ustawowych zniżek, wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.