Zajęcia w szkole odbywają się w systemie stacjonarnym we wszystkie piątki od godz. 16:00 do 20:00

oraz soboty i niedziele w godz. 8:30 do 14:45.

Słuchacze otrzymują legitymację uczniowskie uprawniające do ustawowych zniżek, wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Nauka jest bezpłatna.


 

Klauzura informacyjna ochrony danych osobowych