FEULSMAKUE

 

Centrum Kształcenia „Mentor” w Lublinie realizuje projekt

 

„Nowe kwalifikacje, nowe możliwości”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/01/NKNM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 3/NKNM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 3/02/NKNM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 3/03/NKNM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 3/04/NKNM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 5/01/NKNM/2017

 

 Zapytanie ofertowe nr 8/01/NKNM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 8/02/NKNM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 8/03/NKNM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 8/04/NKNM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 8/05/NKNM/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 8/06/NKNM/2017