Klauzura informacyjna ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana – rodzica słuchacza/ uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkół „Lider” w Lublinie z siedzibą ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin Tel. 0817436194. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Leszek Polberg, kontakt pod numerem Tel. 815328231 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe Pana/i/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zdań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie
  5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustanowionym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
Załączniki:
Download this file (ADRESY DOMOWE PRACOWNIKÓW.zip)Plik do ćwiczeń Informatyka korespondencja[ ]8 kB2019-10-30 09:02
Download this file (Wykaz podręczników.pdf)Wyka zpodręczników klasy pierwsze po sp.[ ]41 kB2019-09-24 14:00
Download this file (wynagr.zip)Plik na ćwiczeń - wynagrodzenia.XLS[ ]11 kB2019-11-28 07:17

Wykaz podręczników dla klas pierwszych po szkole podstawowej w załaczniku

 

Terminy zjazdów semestr zimowy 2019/2020:

LODD 

wrzesień - 7,8, 21, 22

październik - 5, 6, 26, 27

listopad - 16, 17, 30

grudzień - 1, 7, 8, 14, 15

styczeń - 11, 12

PSZ

wrzesień - 7, 8, 21, 22

październik - 5, 6, 26, 27

listopad - 16, 17, 30

grudzień - 1, 7, 8, 14, 15

styczeń - 11, 12

MSP 

wrzesień - 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29,

październik - 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27

listopad - 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30

grudzień - 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 

styczeń - 9, 10, 11, 12