Zapraszamy na kursy  z kwalifikacji zawodowych:

  FRK.01.- wykonywanie usług fryzjerskich

  FRK.04. - wykonywanie zabiegów kosmetycznych,   

  HGT.09. - Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

  HGT.10 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego   

  HGT.01 - Wykonywanie usług kelnerskich

  HGT.02. - Przygotowywanie i wydawanie dań

  HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

  HGT.06 - Realizacja usug w recepcji

  HGT.07 - Przygotowywanie imprez i usług turystycznych

  SPO.02. - Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie staszej

  SPO.04. - Świadczenie usług opiekuńczo-wspomagających rozwój dziecka

  INF.02. - administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  INF.03. - tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zapraszamy ...