Prowadzimy nabór na kierunki:

 

Uwaga

słuchacze naszych szkół otrzymują

dodatkowo bezpłatne certyfikaty

ukończenia następujących szkoleń:

opiekun medyczny-

- certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy

- certyfikat ukończenia szkolenia z terapii zajęciowej

technik masażysta

- certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy

- certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu ćwiczeń senso-motorycznych

 

opiekun w domu pomocy społecznej

- certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy

- certyfikat ukończenia szkolenia z terapii zajęciowej

technik BHP

- certyfikat ukończenia szkolenia zakładanie działalności gospodarczej

- certyfikat ukończenia szkolenia obsługi kas fiskalnych

technik administracji

- certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi kas fiskalnych

- certyfikat ukończenia szkolenia zakładanie działalności gospodarczej

technik geodeta

- certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi kas fiskalnych

- certyfikat ukończenia szkolenia zakładanie działalności gospodarczej

technik turystyki wiejskiej

- certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi kas fiskalnych

- certyfikat ukończenia szkolenia zarządzania jakością żywności HACCP

technik usług kosmetycznych

- certyfikat ukończenia szkolenia asystent lekarza medycyny estetycznej

- certyfikat ukończenia szkolenia wizażu i stylizacji

 technik informatyk

 

Klauzura informacyjna ochrony danych osobowych