Dla absolwentów gimnazjum proponujemy Technikum o czteroletnim cyklu nauki

w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych

  • technik hotelarstwa

  • technik usług fryzjerskich

  • technik informatyk

  • technik geodeta