Dla absolwentów szkoły podstawowej proponujemy naukę w Technikum o pięcioletnim cyklu nauki

w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych

  • technik hotelarstwa

  • technik usług fryzjerskich

  • technik informatyk

  • technik geodeta

  • technik programista - NOWOŚĆ

  • technik organizacji turystyki - NOWOŚĆ