Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania

symbol 514105    

Podbudowa programowa: gimnazjum

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- wyniki testów gimnazjalnych

- karta zdrowia

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

- wydrukowany wniosek po rejstracji w rekrutacji elektronicznej lub wypełniona karta zgłoszenia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

AU.21 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich - odbywa się pod koniec klasy trzeciej

AU.26. - projektowanie fryzur - odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Przedmioty: 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

język polski

język obcy nowożytny

drugi język obcy nowożytny

wiedza o kulturze

historia

wiedza o społeczeństwie

podstawy przedsiębiorczości

geografia

biologia

chemia

fizyka

matematyka

informatyka

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

zajęcia z wychowawcą

religia

rozszerzenia

biologia

język obcy nowożytny

historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający

przedmioty zawodowe teoretyczne

podstawy fryzjerstwa

techniki fryzjerskie

wizualizacja wizerunku

organizacja salonu fryzjerskiego

język obcy we fryzjerstwie

  higiena
  bezpieczeństwo i higiena pracy
  działalność gospodarcza
  kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

wizualizacja we fryzjerstwie

praktyka zawodowa w klasie drugiej 4 tyg. 160 godzin oraz w klasie trzeciej 4 tyg. 160 godz. zgodnie z podstawą programową

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów fryzjerskich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie oraz zmiana koloru włosów.

Rozpoczynając pracę z klientem technik usług fryzjerskich przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny. Technik usług fryzjerskich ustala prawidłowe proporcje w relacji między usługodawcą i usługobiorcą podczas wykonywania usługi. Usługa fryzjerska ma charakter bezpośredni, a więc technik usług fryzjerskich obsługuje klienta bezpośrednio. Usługę fryzjerską, czyli zabiegi fryzjerskie wykonuje się w salonie fryzjerskim, zwanym również zakładem fryzjerskim.

Do usługi fryzjerskiej należy również polecanie i sprzedaż preparatów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod względem estetycznym oraz ich wyeksponowanie. Technik usług fryzjerskich informuje nabywcę o walorach polecanych preparatów, pomaga klientowi przy wyborze produktu. Technik usług fryzjerskich dba o czystość i estetykę miejsca pracy, przestrzega w miejscu pracy warunków bezpieczeństwa i higieny m.in. sanitarnych) oraz przepisów przeciw pożarowych.

Technik usług fryzjerskich zabezpiecza miejsce pracy przed zniszczeniem, kradzieżą itp.; wszelkie zadania zawodowe, jakich podejmuje się technik usług fryzjerskich są wykonywane precyzyjnie, w oparciu o wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów regulujących obszar zawodowy administracyjno – usługowy. Technicy usług fryzjerskich mogą być zatrudniani na planach filmowych, przy pokazach mody oraz w teatrach i na planach filmowych.

Technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem fryzjerskim. Zna                            i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, posługuje się podstawową wiedzą związaną                      z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. Zna przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Interpretuje przepisy dotyczące działalności gospodarczej, przepisy BHP oraz przeciwpożarowe. Zna zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Usług Społecznych. Potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystać dostępne metody i środki reklamy i promocji. W swojej pracy kieruje się etyką zawodową. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem szkoły nowe możliwości. W związku                z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców w stosunku do obecnych i przyszłych pracowników umiejętności uczenia się pozwalają dostosować się do rynku pracy. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że branża fryzjerska jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią usług. Dodatkowe umiejętności uczniów obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym sprawiają, że uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług czyli wśród klientów. Technicy usług fryzjerskich należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie przygotowanych techników usług fryzjerskich, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej. Analiza ofert pracy z portali internetowych oraz tytułów prasowych, wskazuje na coraz większą potrzebę zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności zarządzania firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi. Najwięcej ofert dla techników usług fryzjerskich kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie zabiegi fryzjerskie  i posiadających zdolności menadżerskie.