Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

AKTUALNOŚCI

Podręczniki - komunikat

Informujemy, że wykaz podręczników potrzebnych do nauki z poszczególnych przedmiotów, będzie podawany we wrześniu na pierwszych lekcjach.