Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

SZKOŁY

SZKOŁY LIDER

Poniżej przedstawiamy wszystkie nasze szkoły

Technikum dla młodzieży

Technikum dla młodzieży

Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące

Medyczna szkoła policealna

Medyczna szkoła policealna

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych