Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Zadania w zakresie kwalifikacji: 
Przygotowanie imprez i usług turystycznych: a) projektowania imprez i usług turystycznych,
                                                                        b) zamawiania imprez i usług turystycznych.

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Zadania w zakresie kwalifikacji:
Obsługa klienta oraz rozliczanie imprezi usług turystycznych: a) prowadzenia informacji turystycznej,
                                                                                                  b) obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
                                                                                                  c) rozliczania usług i imprez turystycznych.

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:
• przeważnie indywidualnie, ale również zespołowo;
• w bezpośrednim kontakcie z ludźmi;
• jako promotor usług turystycznych;
• mając nienormowany czas pracy zależny od jej specyfiki, o każdej porze dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt);
• w zmiennych warunkach, w pomieszczeniu zamkniętym, czasem na zewnątrz.

 MOŻESZ PRACOWAĆ:
• w pensjonatach i motelach;
• w apartamentach;
• w zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych;
• w ośrodkach wypoczynkowych;
• w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej.

 PREDYSPOZYCJE DO PRACY W ZAWODZIE:

 • komunikatywność;   • spostrzegawczość;   • kreatywność; 
 • cierpliwość;  • życzliwość i otwartość;  • dokładność;
 • wysoka kultura osobista;  • samodzielność;  • umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu;
 • zainteresowania menedżerskie;  • zdolność radzenia sobie z emocjami klientów i presjąotoczenia;  • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci
kontaktówz klientami;