Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

Rekrutacja LOdD

Rekrutacja LOdD

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Lider” w Lublinie w roku szkolnym 2023/2024

  Do szkoły tego typu uczęszczają wszyscy chętni legitymujący się:

  • świadectwem ukończenia gimnazjum lub
  • ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
  • osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową. 

Nauka trwa 4 lata, czyli 8 semestrów. Semestr to 5 miesięcy nauki.

Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym (ujęte w podstawie programowej):

  • historia,
  • język polski.

Po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 15:30 (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do ustawowych zniżek.

Wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Nauka w szkole jest płatna – 150 zł/miesiąc.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Umowa LO dla Dorosłych DOC

Umowa LO dla Dorosłych PDF