Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Technikum „Lider” w Lublinie, w ramach Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, otrzymało wsparcie finansowe na Kierunek interwencji 3.2. zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Projekt realizowany jest w okresie 13.04.2022r.-30.06.2023r., a jego celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Więcej informacji na temat Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0: www.nprcz.pl

 nprcz logotyp podstawowy rgb