Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

Rada Rodziców

Rada Rodziców/Ubezpieczenie

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Technikum „Lider” w Lublinie oraz Liceum Ogólnokształcącego „Lider” w Lublinie:

69 1240 5497 1111 0010 2773 2413    

Kwota składki to 50,00 zł na rok szkolny, można wpłacać w ratach semestralnych po 25,00 zł.

Zwracamy uwagę na prawidłowość sformułowania tytułów wpłat, co umożliwi ich prawidłowe zaksięgowanie i rozliczenie.

Przy wpłacie zbiorowej tytuł wpłaty powinien brzmieć: Wpłata rodziców klasy … (np. 1a T) na działalność Rady Rodziców, natomiast przy wpłacie indywidualnej: Imię i nazwisko dziecka, klasa – wpłata na działalność Rady Rodziców.

*Rodzice ubezpieczają dzieci  we własnym zakresie i mają możliwość wyboru ubezpieczyciela.