Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

Kierunki

WSZYSTKIE KIERUNKI

Poniżej zestawienie kierunków nauki, które mogą Cie zainteresować. Zapraszamy do lektury!:)

small images

Technikum

/

Kierunek

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza.

59 45
2021/2022
small images

Technikum

/

Kierunek

Technik Usług Fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim

59 45
2021/2022
small images

Technikum

/

Kierunek

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.

59 45
2021/2022
small images

Technikum

/

Kierunek

Technik geodeta

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map.

59 45
2021/2022
small images

Technikum

/

Kierunek

Technik organizacji turystyki

Zadania w zakresie kwalifikacji: Przygotowanie imprez i usług turystycznych, projektowania imprez i usług turystycznych, zamawiania imprez i usług turystycznych. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

59 45
2021/2022
small images

Technikum

/

Kierunek

Technik Informatyk

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

59 45
2021/2022
small images

Technikum

/

Kierunek

Technik Programista

Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programiści znają co najmniej kilka języków programowania.

59 45
2021/2022
small 

images

Szkoła Policealna

/

Kierunek

Technik Administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach.

59 45
2021/2022
small 

images

Szkoła Policealna

/

Kierunek

Opiekun w DPS

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi.

59 45
2021/2022

Technik Masażsta

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

59 45
2021/2022
small 

images

Szkoła Policealna

/

Kierunek

Technik BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy.

59 45
2021/2022

Opiekun Medyczny

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

59 45
2021/2022
small 

images

Szkoła Policealna

/

Kierunek

Technik usług kosmetycznych

Zawód technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej, mieszczącym się w sferze usług publicznych. Odbiorcy tych usług są grupą konsumentów bardzo wymagających.

59 45
2021/2022