Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

TECHNIK MASAŻYSTA

Symbol cyfrowy 325402

kierunek stacjonarny, dwuletni (4 semestry), podbudowa: szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna dająca wykształcenie średnie

Nauka jest bezpłatna*. Semestr trwa 5 miesięcy. 

Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia "Pierwsza pomoc" oraz certyfikatu ukończenia szkolenia "Masaż senso-motoryczny".

Zjazdy odbywają się: we wszystkie piątki od godziny 16.00-19.30, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (w 4.semestrze):

MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia technikum lub liceum

- 2 zdjęcia (37x 52 mm)

- wypełniona umowa ze szkołą

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

PRZEDMIOTY

Podstawy przedsiębiorczości

Bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc

Język obcy zawodowy

Anatomia i fizjologia

Podstawy fizjoterapii

Teoria masażu

Wybrane zagadnienia kliniczne

Zdrowie publiczne

Pracownia fizjoterapii

Pracownia masażu

Praktyka zawodowa

                     Praktyka zawodowa: 2 razy po 3 tygodnie (105 godzin)- w semsetrze II i III

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA

 Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu w medycynie;

2) wykonywania masażu w sporcie;

3) wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce;

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty.  Jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków  i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Jak określa resort, masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych  i usprawniających. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w zawodzie technik masażysta. Masaże bywają częścią procesu rehabilitacji. Masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji  i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Obecnie otwiera się coraz więcej prywatnych klinik, które specjalizują się w tego rodzaju działalności. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, a także w punktach masażu, które świadczą podobne usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Ci, których nie interesuje zatrudnienie w salonach odnowy, mogą zdecydować się na inną ścieżkę rozwoju zawodowego  i postawić na masaż sportowy. Sportowcy biorący regularnie udział w zawodach, często korzystają z usług masażysty zarówno podczas treningu przygotowującego ich do rywalizacji konkursowej, jak także tuż przed startem i po nim. Jeśli zdobędziemy odpowiednie doświadczenie, możemy stać się zawodowym masażystą sportowym. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na otrzymanie zatrudnienia jest stworzenie sobie miejsca pracy, czyli rozpoczęcie własnej praktyki. Jeśli więc naprawdę chcemy być masażystami, na pewno znajdziemy dla siebie miejsce na rynku pracy.