Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

AKTUALNOŚCI

Honorowe krwiodawstwo

Każda akcja krwiodawstwa to okazja do czynienia dobra, które nosimy w sobie i możemy tym dobrem podzielić się.
Nigdy też nie wiadomo czy ktoś z nas nie będzie potrzebował krwi.
Pokaźna grupa uczniów w liczbie 22 udała się na akcję krwiodawstwa do Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Dla części z nich było to pierwsze doświadczenie.
Dziękujemy za dzielenie się swoją krwią z osobami które jej potrzebują. Razem ratujemy życie.
W akcji wzięli udział pełnoletni uczniowie z p. Mateuszem Pisarkiem.
Zapraszamy na kolejną akcję w maju lub czerwcu.