Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

AKTUALNOŚCI

Stypendia na rok 2024/2025

Już niedługo będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2024/2025 w ramach projektów „Lubelska kuźnia talentów” oraz „Lubelskie wspiera uzdolnionych”

Są to finansowe formy wsparcia dla zdolnych uczniów, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z warunkami programów stypendialnych oraz do składania wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski można składać w terminie od 21 czerwca do 12 lipca 2024 r.

 

Szczegóły oraz niezbędne dokumenty na stronach:

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelska-kuznia-talentow

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/