Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

AKTUALNOŚCI

Czytanie na Placu Litewskim

W piątek 13-go kwietnia 2018 nasi uczniowie w ramach plenerowej lekcji z języka polskiego czytali fragmenty tekstów na Placu Litewskim. W czytaniu brali udział również przechodnie.

Za przeczytanie akapitu tekstu można było otrzymać poczęstunek przygotowany przez naszych gastronomów :)