Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

AKTUALNOŚCI

Obchody 15-lecia kierunku gastronomicznego

Dnia 9 listopada 2022 r. obchodziliśmy w Naszej Szkole jubileusz 15-lecia kierunku gastronomicznego.
Od godzin porannych na pracowni gastronomicznej odbywały się warsztaty kulinarne.
O godz. 12.00 odbyła się oficjalna część uroczystości na sali gimnastycznej, która składała się z następujących części:
- wspomnienie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski (uczniowie: Mikołaj Muzyka 4is, Andżelika Pieńkowska 4is, Oliwier Polak 1i)
- powitanie gości i wszystkich zgromadzonych (pani Dyrektor Ewa Szady)
- historia i prezentacja profilu gastronomicznego Naszej Szkoły (B. Kolińska i M. Pisarek)
- wystąpienia i przemówienia (Zbigniew Jurkowski Radny Miasta Lublin, Anna Augustyniak przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin, Edyta Migałka dyrektor fundacji VCC w Lublinie, Agnieszka Filiks Stowarzyszenie Lubelskich Kucharzy, Mariusz Zając członek zarządu Eurotoques Polska, Marek Rybacki v-ce prezes Stowarzyszenia Eurotoques Polska, Jacek Jakubczak prezes Stowarzyszenia Lubelskich Kucharzy, Rodzice uczniów ze Szkolnej Reprezentacji Kulinarnej, przewodnicząca USS)
- podziękowania, wręczenie nagród, statuetek i dyplomów dla absolwentów (pani Dyrektor Ewa Szady, pani v-ce Dyrektor Violetta Stachyra, pan Andrzej Rudziński)
- część artystyczna (uczniowie: Maja Rozwadowska 3g, Sofiya Yafimava 2LO, Laura Urbaś 1a, Kulik Kinga 3LO, Marta Boryga 2g, Oliwia Moniuszko 2g, Martyna Flis 2g)
Ponadto program został uświetniony przez szkolny poczet sztandarowy i szkolną grupę wokalną.
Następnie około godziny 14 obchody jubileuszu przeniosły się do sal 301 i 302, gdzie przygotowany został wyjątkowy poczęstunek dla wszystkich gości, pracowników szkoły oraz części uczniów.
 
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim zaangażowanym w tę piękną uroczystość, a w sposób szczególny gorąco dziękujemy: Państwu Rudzińskim Natalii i Andrzejowi za pomysł i realizację obchodów 15-lecia istnienia gastronomii w Naszej Szkole, Dyrekcji za możliwość zorganizowania tej uroczystości, D. Pyrakowi za przygotowanie uczniów do obsługi kelnerskiej, paniom od języka polskiego: E. Pogranicznej, B. Kolińskiej i A. Zaleszczyńskiej za przygotowanie scenariusza, scenografii i uczniów do części artystycznej, pani V. Stachyrze za piękną scenografię, panu T. Dzieciątkowskiemu za użyczenie przedmiotów antycznych do scenografii, M. Łosiowi i I. Kaczmarek za przygotowanie prezentacji multimedialnej i materiałów promocyjnych, paniom z sekretariatu, panom informatykom, M. Pisarkowi za przygotowanie szkolnej grupy wokalnej i prowadzenie jubileuszu.
 
Ogromnie jesteśmy wdzięczni pokaźnej grupie uczniów, którzy poświęcili swój czas na przygotowania uroczystości i tu podziękowania kierujemy szczególnie do klas gastronomicznych 2g, 3g, 4gg i 4gs. Wyrazy uznania dla szkolnej grupy wokalnej (dziewczęta z klas: 4as, 3g, 2h, 1a), która ciągle rozwija swój warsztat i wzbogaca repertuar. Dziękujemy: lektorom, narratorom, aktorom, pocztowi sztandarowemu, Uczniowskiemu Samorządowi Szkolnemu, gitarzyście P. Błaszczykowi, obsłudze sprzętu nagłaśniającego, Szkolnemu Kołu Gastronomicznemu, przedstawicielom klas oraz wszystkim związanym z tym wielkim przedsięwzięciem.
 
A naszym Kochanym Gastronomom życzymy dalszych sukcesów, rozsławiania Naszej Szkoły na różnych szczeblach, rozwoju zawodowego i osobistego oraz wysokich wyników w zawodach i konkursach kulinarnych.