Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

AKTUALNOŚCI

Szczęśliwy numerek

Uczniowski Samorząd Szkolny wprowadza w naszej szkole akcję „Szczęśliwy numerek”.

Szczęśliwe numerki na cały kolejny tydzień będą losowane co piątek i wywieszane na tablicy ogłoszeń przy sali 101, a także publikowane na facebooku szkoły.

 

Przywileje ucznia ze szczęśliwym numerkiem:

- zwolnienie z pisania niezapowiedzianych kartkówek

- zwolnienie z nieplanowanej wcześniej odpowiedzi ustnej

- nie musi zgłaszać nieprzygotowania na lekcji

- nie musi posiadać stroju na lekcji wychowania fizycznego

- uczniowie klas fryzjerskich nie muszą sprzątać pracowni po odbytych zajęciach

 

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z następujących obowiązków:

- zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów, ustalonej wcześniej odpowiedzi ustnej

- aktywnego uczestnictwa w lekcji

- obecności na lekcji