Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

AKTUALNOŚCI

Honorowe krwiodawstwo

Pierwszy raz w tym roku szkolnym pełnoletni uczniowie Naszej Szkoły wraz z p. Mateuszem Pisarkiem udali się do Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w celu oddawania krwi.

Dobro zawsze wraca, a każda taka akcja jest doskonałą sposobnością do dzielenia się tym dobrem, które każdy z nas w sobie nosi❤

Dziękujemy za zaangażowanie się w akcję i zapraszamy na kolejną tuż po feriach.