Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

Rekrutacja NMSP

Terminarz MSP

Semestr zimowy 2021/2022

wrzesień 04-05, 10-12, 17-19, 25-26

październik 01-03, 09-10, 15-17, 23-24

listopad 05-07, 19-21, 27-28

grudzień 04-05, 10-12, 17-19

styczeń 14-16

Semestr letni 2021/2022

marzec 04-06, 11-13, 18-20, 25-27

kwiecień 01-03, 08-10, 22-24

maj 06-08, 13-15, 20-22, 27-29

czerwiec 10-12

Rekrutacja NMSP

Nabór do Niepublicznej Medycznej Szkoły Policealnej „Lider” w Lublinie

 ZAPRASZAMY DO ZAPISU NA I SEMESTR - OD WRZEŚNIA 2023

Do szkoły tego typu uczęszczają wszyscy chętni legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnzjalnej.

Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne uprawniające do ustawowych zniżek.

Wystawiamy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Nauka w szkole jest bezpłatna*.

 

 

Semestry/dni zajęć

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Kwalifikacje

 

Technik masażysta

  • 4 semestry (2 lata)
  • piątek 16:00-19:20
  • sobota, niedziela 8:00-15:45

pracownia masażu

diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu

metodyka masażu sportowego

metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego

organizacja i stosowanie masażu leczniczego

MED.10
Świadczenie usług w zakresie masażu

 

Opiekun medyczny

  • 3 semestry (1,5 roku)
  • piątek 16:00-19:50
  • sobota, niedziela 9:00-16:45

pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

pracownia pierwszej pomocy

pracownia umiejętności zawodowych

MED.14
Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej,
  • 2 fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.

 

*dla osób, których frekwencja miesięczna jest wyższa lub równa 50%.

Umowa MSP format PDF