Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

Rekrutacja Technikum

Rekrutacja Technikum

NABÓR DO TECHNIKUM "LIDER"

 

Przedmioty punktowane

Przedmioty planowane do rozszerzenia

Języki obce

Technik usług fryzjerskich

- język polski

» język angielski
» geografia

• język angielski
• język niemiecki/rosyjski
• hiszpański

- matematyka

 

 

- język angielski

   

- biologia

   
 

Technik hotelarstwa

- język polski

» język angielski
» geografia

• język angielski
• język niemiecki/rosyjski
• hiszpański

- matematyka

 

 

- język angielski

   

- geografia

   
 

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

- język polski

» biologia
» język angielski

• język angielski
• język niemiecki/rosyjski
• hiszpański

- matematyka

 

 

- język angielski

   

- biologia

   
 

Technik informatyk

- język polski

» język angielski

• język angielski
• język niemiecki/rosyjski
• hiszpański

- matematyka

 

 

- język angielski

   

- geografia

   
 

Technik geodeta

·  język polski

» matematyka

• język angielski
• język niemiecki/hiszpański

·  matematyka

 

 

·  język angielski

   

·  geografia

   
 

Technik programista

- język polski

» język angielski
» matematyka

• język angielski
• język niemiecki/hiszpański

- matematyka

 

 

- język angielski

   

- geografia

   
 

Technik organizacji turystyki

- język polski

» język angielski
» geografia

• język angielski
• język niemiecki/rosyjski
• hiszpański

- matematyka

 

 

- język angielski

   

- geografia

   

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  • 2 fotografie,
  • karta zdrowia,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki zawodu.

 Zgłoszenie do Technikum PDF

 

Zajęcia dodatkowe

Uczniowie mogą brać udział w zajęciach dodatkowych:
- koło szkolnej reprezentacji kulinarnej
   - Szkolne Koło Gastronomiczne
      - kurs obsługi kasy fiskalnej
         - koło grafiki komputerowej
            - zajęcia z Native Speakerem
               - koło muzyczne
                  - zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka obcego na każdym poziomie
                     - przygotowanie do matury matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski
                  - przygotowanie do egzaminu zawodowego                              
               - koło fotograficzne
            - koło PCK
         - koło wolontariatu
      - koło kosmetyczne
   - koło stylistyczno - artystyczne
- koło dietetyczne

Podkategorie