Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: [email protected]

Medyczna Szkoła Policealna

Szkoła Policealna

Zapraszamy do Niepublicznej Szkoły Policealnej „Lider” w Lublinie

 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 • TECHNIK ADMINISTRACJI

 • OPIEKUN W DPS

ZAWÓD-TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

NAUCZYSZ SIĘ

 • oceniać stopień zagrożeń i ryzyka zawodowego występującego w środowisku pracy,

 • rozwiązywać problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią pracy,

 • ustalać przyczyny wypadków i chorób zawodowych,

 • organizować i prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • w firmach szkolących w zakresie BHP

 • lub sam stworzysz swoje miejsce pracy.

Nauka trwa 3 semestry

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele co ok. 2 tygodnie).

Tryb dostosowany do osób pracujących. Z

Zdanie egzaminu zawodowego daje możliwość uzyskania dyplomu oraz zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAWÓD-TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Zamień swoje hobby w pracę zawodową!

NAUCZYSZ SIĘ

wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała i twarzy

zgłębisz tajniki prowadzenia i organizacji gabinetu kosmetycznego.

ZNAJDZIESZ PRACĘ

w renomowanych gabinetach kosmetycznych i salonach odnowy biologicznej

w fitness klubach

w nowoczesnych firmach kosmetycznych

w salonach spa w ośrodkach hotelowych

w drogeriach

własna działalność gospodarcza

Nauka trwa 4 semestry

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele co ok. 2 tygodnie).

Tryb dostosowany do osób pracujących.

 
Zdanie egzaminu zawodowego daje możliwość uzyskania dyplomu oraz zawodu technika usług kosmetycznych

ZAWÓD - TECHNIK ADMINISTRACJI:

EKA.01.Obsługa klienta w jednostkach administracji

zawód dla osób, które odnajdują się w tzw. „pracy papierkowej”

NAUCZYSZ SIĘ

prowadzić korespondencję,

opracowywać sprawozdania,

protokoły i notatki służbowe;

udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej;

przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje;

gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych;

prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych;

użytkować urządzenia i sprzęt biurowy;

przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych

ZNAJDZIESZ PRACĘ

w administracji rządowej,

jednostkach samorządu terytorialnego

jednostkach organizacyjnych gmin

przedsiębiorstwach,

organizacjach społecznych

zakładach usługowych. Równie często znajduje zatrudnienie

w bankach,

Nauka trwa 4 semestry

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele co ok. 2 tygodnie).

Tryb dostosowany do osób pracujących.

 
Zdanie egzaminu zawodowego daje możliwość uzyskania dyplomu oraz zawodu technika administracji

ZAWÓD - OPIEKUN W DPS

kwalifikacje zawodowe:

Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje w bezpośredniej relacji z mieszkańcami i podopiecznymi danej placówki

NAUCZYSZ SIĘ

aktywizować podopiecznych,

poznasz metodykę pracy opiekuńczo-wspierającej

będziesz uczyć się języka obcego branżowego, dzięki czemu przygotujesz się do pracy za granicą.

poznasz teoretyczne podstawy opieki, przejdziesz trening umiejętności społecznych nauczysz się świadczyć usługi opiekuńcze i wspierające

ZNAJDZIESZ PRACĘ

w domach i ośrodkach pomocy społecznej

wszelkich ośrodkach opiekuńczych

zatrudnienie u osób prywatnych,

Nauka trwa 4 semestry

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (zjazdy w soboty i niedziele co ok. 2 tygodnie).

Tryb dostosowany do osób pracujących.

 

Zdanie egzaminu zawodowego daje możliwość uzyskania dyplomu oraz zawodu opiekuna w DPS

W 1998 roku zostało utworzone Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych „Lider” w Lublinie, szkoła ta otrzymała uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty w Lublinie dnia 30 czerwca 1998 r. decyzją numer WKiDN-018-11-PF/98.